PostHeaderIcon HZ.ADEMİN OĞULLARININ KURBANLARI, KABENiN İNŞAASI VE HZ.ADEMİN MUCİZELERİ

habil 5 HZ.ADEMİN OĞULLARININ KURBANLARI, KABENiN İNŞAASI VE HZ.ADEMİN MUCİZELERİ

Yine Cuma Ya eriştik çok şükür . Hepinize Hayırlı Cumalar. Hz.Adem’in Sembolik Hayatı yazı dizimize devam ediyoruz ve bugün artık son bölüme geldik. Gerçekten güzel okunan bir yazı dizisi oldu. Bunun için gösterdiğiniz ilgiye ve emeğin gerçek sahibi Hanifdostlara
da teşekkür ederim. İnşaallah bundan sonra Hz.Şit (a.s.) ‘ın hayatı ile devam etmeyi düşünüyorum. Umarım aynı ilgi ile okursunuz. Ben de araştırıken öğrendiğim bu yeni bilgiler için çok mutluyum. Tüm peygamberlere bizden salat ve selam olsun…

Hz.Ademin Oğullarının kurbanları :

Yüce kitabımız bir çok kıssa içermiştir.Bunlardan biri de Hz.Ademin oğullarının kıssasıdır.Kıssadan maksat gerçeğin sıralı anlatımıdır. Rabbimiz önemli gördüğü konulara Kitabımızdaki kıssalarda değinmektedir.Rabbimizin ve yaratılmış olan ortamın içinde bulunduğu duruma bu kıssalarda rastlanmaktadır.Esasen Rabbimizin olaylara bakış açısı ile beraber kainatın yönetilen ortamının ip uçları açık olarak bu kıssalarda verilmektedir.Hatta çoğu yerde Rabbimiz bize açıktan açığa dikkat etmemiz,düşünmemiz akıl etmemiz gereken noktaları da vermektedir.Bu kıssalarda insanın olumlu ve olumsuz bir sürü özellikleri sayılmaktadır.İlginç hatta çok ilginç olayların anlatıldığı kıssalarda Rabbimiz insanın zaaflarını vermektedir.Şu da bilinmelidir ki;Rabbimiz kıssalarda geçen mucizevi olayları anlatırken olayları normalize etmektedir.Sanki normal bir şey gerçekleştiriyormuş gibi olayları sıralamaktadır.Elbette haksız yere ilk adam öldürme fiili Hz.Ademin oğullarında görülmüştür.(Kitabımıza göre)

2004481825302833527 rs HZ.ADEMİN OĞULLARININ KURBANLARI, KABENiN İNŞAASI VE HZ.ADEMİN MUCİZELERİ

“Onlara Adem’in iki oğlunun gerçek olan haberini oku:Onlar (Allah’a)yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı.Onlardan birinin ki kabul edilmiş,diğerinin ki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen)demişti ki;’seni mutlaka öldüreceğim’.(Öbürüde)’Allah, ancak kendisinin emrine uyan/karşı gelmekten sakınanlardan(kurbanı) kabul eder’ demişti. ”Andolsun ki beni öldürmek için elini uzatırsan,ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim.,çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.”“Doğrusu ben ,dilerimki, benim günahımla kendi günahını yüklenesin de cehennemliklerden olasın.İşte zalimlerin cezası budur” dedi.Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye itti.Böylece onu öldürdü. Böylece o (dünyada ve ahirette) ziyana uğrayanlardan oldu.Derken Allah ,kardeşini cesedini nasıl gömeceğini kendine göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (Bundan ibret alan kardeş) :”yazıklar olsun bana !kardeşimin cesedini gömmekte şu karga kadar olmaktan aciz mi kaldım.”dedi artık o (yaptığına) pişmanlık duyanlardan olmuştu. (Maide suresi Ayet no:27-31)

Elbette yukarda ayette ifade edilen olayların detaylarını bilmiyoruz.Ancak bu olayla ilgili olarak Rabbimiz gerçek haberini oku derken belki de peygamberimiz döneminde yaşayan insanların (yahudi ve Hırıstiyanların ) arasında bilinen ve anlatılan yalan bilgilerin doğrusunu anlat anlamında söylemiştir.Böylece onların kaynaklarının Rabbimiz tarafından tart edildiği de anlaşılmaktadır.

habil 1 HZ.ADEMİN OĞULLARININ KURBANLARI, KABENiN İNŞAASI VE HZ.ADEMİN MUCİZELERİ

Rivayete göre Hz.Havva her defasında ikiz doğuruyordu.Önceki doğanlarla sonraki defada doğanlar çapraz bir şekilde evleniyorlardı.Kabil’in kendisi ile doğan ikiziyle evlenmek istemesi Habil ile arasını bozmuştu.Hz.Adem ise onların birer kurban adamalarını söyledi.Bu şekilde kimin kurbanı kabul edilirse o Kabilin ikizi ile evlenecekti.Sonunda Habilin kurbanı kabul edilmiş Kabilin kurbanı kabul edilmemişti.Dolayısı ile Kabil kardeşini öldürmeye karar verdi.

Kurbanı kabul edilmeyen kardeş diğer kardeşi sırf istediği ile evlenemediği için mi öldürmek istedi acaba. Halbuki öldürse bile yine onunla evlenemeyecekti.Çünkü kurbanı kabul edilmemişti. O halde Rabbin onaylamadığını Hz.Adem nasıl onaylayabilirdi?

kain HZ.ADEMİN OĞULLARININ KURBANLARI, KABENiN İNŞAASI VE HZ.ADEMİN MUCİZELERİ

Görülüyor ki bu basit bir kız meselesi değildir.Bence Kabil ile Habil arasında daha önemli olaylar cereyan etti.Belki de herkes Habil’i övüyor seviyor yanaşıyor ama kimse Kabili sevmiyordu.O kendi toplumu tarafından dışlanmıştı.Kendi sevilmemesinin sebebini Habil olarak biliyordu.Kendisine diğerleri tarafından yapılan bu haksızlığı gidermek ve bir tek kendisinin istenmesini ve sevilmesini sağlamak üzere rakibini öldürmeye karar verdi.Burda elbette iblisin izi(Dolduruşu) açık olarak görülmektedir.Habil ise ona doğru yolun ip uçlarını ’Allah, ancak kendisinin emrine uyan/karşı gelmekten sakınanlardan(kurbanı) kabul eder’ diyerek veriyordu.Ama bu ip uçlarını değerlendirecek hassasiyet onda Kabilde kalmamıştı. Habil Kabilin kendisine öldürmek için uzandığında kendisinin ona uzanmayacağını söyledi.Burda elbette ölümün ne olduğunu ikisi de biliyor olmalıdırlar. Sanki birisi(Hz.Adem) onlara öldürmenin kötülüğünü anlatmıştı.Hatta öyle ki ; ellerinizi birbirinizi öldürmek için uzatmayın demişte ve bu söylenene Habil uymaktadır.Sebep olarak ta Allah’tan korkusunu göstermektedir.

Sonraki ayette Habil kendi dileğini söylemektedir.Habil kendisini ona öldürterek kendi günahını da Kabil’e yüklemek istiyor.Bana göre burada yine iblisin izi mevcuttur. Eğer Habil’de bende seni öldüreceğim diyebilseydi belki de Kabil onu öldürmeyi Habilden korkarak bırakabilirdi.Allah’tan korktuğunu söyleyen Habil’e o dönemde ‘ sen ona vurma bırak o seni öldürsün böylece gerçek yenilen o olacak diyecek kim vardı?(iblis) Böylece Habilin çıkarı Kabil tarafından öldürülmeyi emrederken,Kabilin çıkarı da Habil’i öldürerek rakibini ortadan kaldırmayı emretti.Burada iki ayrı düşünce iki ayrı kutuplaşma iki ayrı akıl iki ayrı yorumlama vardır.Evet iblis onları ikiliğe çekmiştir.Sonunda Kabil Habil’i öldürdü.

Rabbimiz Kabilin Habili gömmesini ona öğretmek için kargayı gönderdi. Demek ki Rabbimiz insanlara bazı şeyleri örnekler vererek öğretiyor.Böylece onları bir kıvama getirmek istiyor.Kabil sonra pişman oldu.Evet dünyada ki en kötü şey nedir? deseler herkes hemen ölüm deyiverir . Bu yanlıştır.Ölüm iman edenler için bir kurtuluştur.Dünyada ki en kötü şey pişmanlıktır arkadaşlar.İnsan gerçekte bir kere ölürken yaptığı işten pişman olan birisi binlerce kez ölmektedir.Gerçek acı pişmanlıkta yatmaktadır.Acı yapan kişi o acıyı binlerce kez pişmanlığı ile duyar.

habil 7 HZ.ADEMİN OĞULLARININ KURBANLARI, KABENiN İNŞAASI VE HZ.ADEMİN MUCİZELERİ

Hz.Ademin Kabeyi İnşası;

Kabe hakkında anlatılanlar: “Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor. (şöyle diyorlardı) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur: Şüphesiz sen işitensin, bilensin”

Rivayetlere göre, Hz.Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat’ta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler.Kabenin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hz.Adem, bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz.Adem, onun etrafında tavaf ederek Allah’a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hz.Şit zamanında kaybolur, yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hz.Şit, onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacerül Esved diye bilinen siyah taş odur.

habil 3 HZ.ADEMİN OĞULLARININ KURBANLARI, KABENiN İNŞAASI VE HZ.ADEMİN MUCİZELERİ

Sonra Nuh tufanında bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır.

Hz.İbrahim Allah’ın emri ile Kabe’nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail, annesi ile birlikte orada iskan eder. Sonra İsmail ile beraber Kabe’nin yerini kazar. Hz.Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe’yi inşa eder.

Ayette “Beytullah’ın temellerini yükseltiyor” cümlesi bunu ifade eder.” (Bakara Suresi – Ayet no: 12

Adem Aleyhisselamın Mucizeleri
Insanligin babasi ve peygamberin ilki olan Hz.Ademe Yuce Allah elli suhuf vermis ve seriat sahibi peygamberlerden kilmistir.Oki ilk Insan ve ilk peygamber olmasinin yanisira;cennet hayatini ilk yasayandi,Dunya hayatini ilk yasayandi;ilk hata yapandi,ilk tevbe edendi,ilk ortunendievlat acisini ilk duyandi…Elhasilher seyde ilk oncu, ilk yolaciciydi.Ilk imtihan olan ve ilk kazanandi,seytanla mucadeleyi ilk baslatandi.
Elbette Hz.Ademin en buyuk mucizesi,su dunya topragini Allah’in lutfuyla ilk defa isleyip ondan yararlanmasini ogretmesidir.Allah’in yeryuzundeki evi Kabe-i Muazzama’yi ilk olarak tastan yapan odur.ilk evi hemde evlerin en kutsalini yapma serefi ona aittir.

Taslar Hz.Ademin dilegiyle pinar olurdu lezzetli sular akitirdi.Beraberinde Agaclar yurur taslar kendiliginden onun istedigi sekilde dizilirdi.Hatta esya Hz.Ademle konusurdu.Zaten butun bunlar olmasa boyle mucizeleri su issiz dunyada bir basina yasamasi nasil mumkun olurdu?Tarlaya ektigi tohumun ayni gun mahsul verdigi soylenir.Sayet oyle olmasaydi ilk zamanlar gecinmesi ailesini beslemesi mumkun olabilirmiydi?

adem 13 HZ.ADEMİN OĞULLARININ KURBANLARI, KABENiN İNŞAASI VE HZ.ADEMİN MUCİZELERİ

Hz.Ademi Ates yakmaz su bogmazdi o bu dunyanin efendisiydi.Zaten Allah.Kur’an-i Kerim’de dunyayi ve icindekileri insanin emrine verdigini ve insani kendisine halife yaptigini beyan buyurmuyormu?Ilk insan olmasi hasebiyle dunya ve icindekiler Hz.Ademin emrine muntazirdi.

Hz.Ademin cocuklari cogalip cemaatler oluncada esya onunla konusmaya devam etmisti.Kendi soyunu hak dine ve hidayete cagirmakla vazifalendirilen Hz. Adem zaman zaman muftelif bolgelerde yerlesmis kendinden ureme insan topluluklarina ugrar;onlari kotuluklerden menedip iyiligi emreder ve hak dine cagirirdi.

Bir gun hac etmek uzere yola cikan Hz.Adem tastan yapilma putlara tapan insanlarla karsilasti,insan istemucerredi kavrayamayinca musahhasa muracaat eder ve kendine put yapma yoluna gider.Hz.Adem onlari bu isten vaz gecmeye bir ve tek olan Allah’a iman etmeye cagirdi.Kendi sulbunden bu insanlar onun davetini kabul etmediler.Bunun uzerine putu getirmelerini soyledi getirdiler.Bu kez Alla’in daha yarattigi zaman butun ilimlerle mucehhez kildigi Hz.Adem nputa hitap etti. Put derhal dile gelip konustu ve kendisine tanri diye tapanlardan sikayete basladi.”ey Resul beni bu cahillerin elinden kurtar”diye yalvardi.Bunun uzerine Hz. Adem putu parcaladi puta tapicilar bu manzara karsisinda sasirip kaldilar ve hatalarim kavramakta gecikmediler. ve Babalari Adem Aleyhisselama kulak verip hidayete erdiler.

adem 10 HZ.ADEMİN OĞULLARININ KURBANLARI, KABENiN İNŞAASI VE HZ.ADEMİN MUCİZELERİ

Hz.Ademki dunyaya dunyanin efendisi ve Allahin halifesi olarak gonderilmis.Her seyin ilk kesvedicisi oydu.Kendi soyunun ilk rehberi oydu.

Yuce Allah’in Tin suresinde isaret buyurdugu gibi,”Insan en guzel sekilde yaratilmistir.”Ne varki bu insan dahaHz.Adem zamaninda yine ayni surede isaret edildigi uzere”asaginin en asagisina”dusmekte kufur batakligina gomulmekte gecikmedi.Bir kere ezeli dusmani seytan vardi ona her bir tarafindan yaklasarak saptiran ve gunaha bulastiran.Hz.Adem yasadigi muddetce insanlari seytanin igvalarindan kurtarmaya calisti.

Habil ile Kabil arasinda hasetlikle baslayan mucadele sekilden sekile boyadan boyaya girerek sure geldi,suregidecek Zaten iman-kufur mucadelesi de ta o caglarda baslamamismiydi?

Ilk Insan Ilk Peygamber,ilk ogretici,ilk yolacici Hz.Ademde bu dunyadaki omrunu tamamladi ve ebediyet alemine geldigi aleme geri dondu.Kabri”Ebukubeys”dagindadir.Kendinden bir yil sonra vefat eden esi Havva anamizinda Ciddede topraga verilmis oldugu riyayet edilir.

habil 6 HZ.ADEMİN OĞULLARININ KURBANLARI, KABENiN İNŞAASI VE HZ.ADEMİN MUCİZELERİ
Hz.Havva’nın mezarının burada olduğu rivayet edilir.

selat ve selam Adem Aleyhisselama olsun. (ALINTIDIR,DOĞRUSUNU YÜCE ALLAH BİLİR)

5 Yorum “HZ.ADEMİN OĞULLARININ KURBANLARI, KABENiN İNŞAASI VE HZ.ADEMİN MUCİZELERİ”

Yorum Yaz

Arşivler
Giriş